Diwa Mitchell

This is where the tagline goes, right?

Posts tagged with jokes

Foreign Language Post: Jokes in Tagalog

April10

Nandito ang ilan sa mga Pilipino jokes. Sana’y magustuhan nyo! 1. Isang magandang karanasan sa buhay ng ma “tanga.” Isan araw, naglalakad and tana papuntang school. Subalist sa kanang paglalakad, meron siyang isan bagay na nakta at napatigid ito! At ibinulong niya sa sariling “parang tae “yun, ah.” Ngunit kanyang binalewala ito. At muli siyang […]

if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('3435e02f-5a9a-4de4-a3ca-997fa638b0ec');Get the Karooba Endless Educational Trivia Quiz widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)


Skip to toolbar